Voorwaarden


Aansprakelijkheid
Het bestuur van de ABZ gaat er vanuit dat je zelf tenminste een WA en/of ongevallenverzekering hebt afgesloten. ABZ sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid uit. Dit geldt eveneens voor beschadigingen of het zoek raken van materialen.

 

Inschrijving en annulering
Inschrijving verplicht tot volledige betaling. Annulering van inschrijving kan kosteloos tot 2 weken vóór aanvang van de cursus. Restitutie van cursusgeld is daarna niet meer mogelijk.

Als je om gegronde redenen een cursus wilt annuleren en een verzoek tot restitutie wilt doen, kan dit alleen schriftelijk ter beoordeling van de directeur van ABZ.

Ziekte en verzuim van lessen geeft géén recht op gedeeltelijke of gehele restitutie.

De kosten van reeds bestelde/aangeschafte materialen of ingrediënten van (creatieve of culinaire) cursussen/workshops dien je toch te voldoen wanneer je je voor een les/workshop afmeldt.

Verzuim van lessen geeft géén recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld.
Lessen die wegens ziekte van de docenten uitvallen, worden zoveel mogelijk ingehaald. Indien dit niet mogelijk is en er meer dan drie lessen zijn verzuimd, is restitutie van het resterende cursusgeld mogelijk.

 

Mutaties
Voor mutaties gedurende het seizoen (bijv. wisselen van cursus, later instromen e.d.) brengen we € 5,00 administratiekosten in rekening.