ABZ


Missie
Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ) levert als organisatie een bijdrage aan het welzijn, sociale integratie, participatie en kwaliteit van leven van burgers uit de gemeente Vught.
ABZ staat midden in de samenleving. Bij alles wat we ondernemen hebben we oog voor de sociale omgeving en vinden we het daarom bijzonder belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappij binnen de Gemeente Vught.
Kortom: “Iedereen telt mee, iedereen doet mee”.

 

Visie
ABZ kijkt naar de wereld van nu en de kansen in de toekomst. Kwaliteit op alle fronten staat centraal. Dit houdt in dat we iedere deelnemer meer bieden dan alleen een cursus of activiteit. Iedereen moet op elk gewenst moment, in een aangename omgeving, een goede keuze kunnen maken bij ABZ. Wij zorgen hiermee voor waardevolle ontmoetingen in een prettige omgeving.

We realiseren dit onder meer door ons aanbod voortdurend uit te breiden en aan te passen aan de hedendaagse tijd en door onze locatie te voorzien van een eigentijdse uitstraling. Iedereen telt mee en iedereen doet mee vormt ook de komende jaren de leidraad bij alles wat we doen.

 

Geschiedenis
Diverse organisaties stonden met de toenmalige wethouder, de heer I. Nottet, in 1977 aan de wieg van wat nu ‘Anders Bezig Zijn’ is. Uitgangspunt was toen activiteiten te ontwikkelen voor mensen die korte of langere tijd zonder werk waren. Het gemeentelijk ‘werklozenproject’ ging in het zelfde najaar met een zestal cursussen van start. In Rozenoord en de Gouden Zonne werd onderdak gevonden. Hoewel het moeilijk was mensen van de doelgroep ‘over de drempel’ te krijgen, groeide het aantal deelnemers. Verhuizing werd noodzakelijk en de organisatie verhuisde naar de Van Sasse van Ysselstraat.

Met de inzet van velen werd het gebouw opgeknapt, zodat de deelnemers ook hier hun weg naar toe vonden en er zich thuis voelden. In 1989 werd de tijd rijp geacht om het project te privatiseren en een jaar later kreeg Anders Bezig Zijn de vorm van een stichting en daarmee haar eerste bestuur. Van lieverlee werd de doelgroep uitgebreid van ‘baanlozen’ naar mensen met een ‘uitkering’ en hun eventuele partners. Later stonden de cursussen en activiteiten eveneens open voor ouderen met inkomens uit VUT, AOW of pensioen. In 1994 verhuisde de stichting – wegens slechte en te kleine huisvesting – samen met andere welzijnsinstellingen naar gebouw Rozenoord, waar zij tot april 2018 gehuisvest waren. DePetrus is onze huidige locatie, midden in het dorp.

Op verzoek van de gemeente werd ABZ, want zo kennen de meeste inwoners de organisatie het best, opengesteld voor alle inwoners van de gemeente Vught. Dit gebeurde geleidelijk aan. Vanaf september 1998 is deze algehele openstelling een feit. Op dit moment worden er ruim 40 cursussen en activiteiten georganiseerd, die wekelijks door zo’n 500 deelnemers worden bezocht.
Sinds 2010 wordt er jaarlijks in de zomerperiode een succesvolle zomerschool georganiseerd in samenwerking met Ouderen Samen.

De grondgedachte: mensen de gelegenheid geven elkaar te ontmoeten, zich te ontwikkelen en een zinvolle tijdsbesteding te bieden, heeft zich als een rode draad met de geschiedenis van stichting Anders Bezig Zijn verweven.