Betaling

Met je inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld. Cursisten verbinden zich voor de gehele cursus.

Betaling via Ideal
Schrijf je je in via de website, dan kun je direct via Ideal betalen. Bij het niet doorgaan van de cursus heb je recht op restitutie van het volledige cursusgeld.

Machtiging tot incasso
Met een inschrijving via het inschrijfformulier geef je een machtiging tot incasso af van het volledige cursusgeld. Dit innen we op het moment dat bekend is dat de cursus doorgaat. Het inschrijfformulier kun je hier downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het formulier op naar of geef het af bij: ABZ, Heuvel 2, 5261 EE Vught

Inschrijfformulier 2020-2021

Regeling Meedoen
Voor de minst draagkrachtigen is er een vergoeding van het cursusgeld door de gemeente mogelijk. Hiervoor is een speciale regeling, de bijdrageregeling Meedoen. Informatie hierover kun je krijgen bij loket Wegwijs.