Bestuur

Het bestuur van ABZ bestaat uit bij de Vughtse gemeenschap betrokken vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

Fred de Man (voorzitter)
Thea Dalderop (secretaris)
Johan Steinhage (penningmeester)
Frank de Haas (lid / wnd. voorzitter)
Joske Jansen (lid)
Anne-Marie Koenraad (lid)
vacature

Voor meer inhoudelijke informatie over ABZ verwijzen we graag naar laatste jaarverslag.

JAARVERSLAG 2019

Verder is hier het Protocol veilig les ABZ 011020 te vinden.