Bestuur

Het bestuur van ABZ bestaat uit bij de Vughtse gemeenschap betrokken vrijwilligers en is als volgt samengesteld:
Fred de Man (voorzitter)
Thea Dalderop (secretaris)
Johan Steinhage (penningmeester)
Lex Floris (lid / wnd. voorzitter)
Frank de Haas (lid)
Joske Jansen (lid)
vacature