Filosofie voorjaar 2019

Docent: Jan van der Linden

Filosofie is het kritisch en beargumenteerd nadenken over de wereld en over onze eigen
plaats daarbinnen. Je probeert met behulp van je ratio wijzer te worden door vragen te
stellen en ze te beantwoorden. Deze vragen kunnen overal over gaan. Over hoe we
moeten leven en handelen (ethiek), wat is waar en onwaar of over hoe we samenleven.
Als alledaagse zekerheden en evidenties problematisch worden, dan begint het
filosoferen.

Tijdens deze cursus voor gevorderden starten we met kennismaken
en een inventarisatie van de onderwerpen
die leven onder de deelnemers. Denk daarbij aan thema’s zoals vrijheid, veiligheid, geluk, angst en tegenstelling tussen arm en rijk e.d.
Vanuit de praktijk zullen we de theorie
benaderen, waarbij gebruik gemaakt wordt van video’s van lezingen van bekende professoren.

Prijs: € 50,00
Duur: 8 x 2 uur per week
Code: 2611
Dag en tijd: vrijdag 10.00 – 12.00 uur
Start: 1 februari 2019

 50,00

Uitverkocht