Medewerkers

Naast een groot aantal vrijwilligers en docenten heeft ABZ enkele beroepskrachten in dienst die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken.