Medewerkers

Naast een groot aantal vrijwilligers en medewerkers heeft ABZ enkele beroepskrachten in dienst die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. Het betreft:

Staycie van Gogh, directeur
Grace Librizzi, management assistent
Marianne Bax, coördinator activiteiten en vrijwilligers
Yolande Martens, algemeen medewerker