Lezing door Jan van Renswoude, Spreeuwenburg: belangrijke archeologische vondsten

Archeologen van VUhbs archeologie hebben vorig jaar opgravingen verricht op het terrein van het voormalige kasteeltje Spreeuwenburg. Het kasteeltje werd in 16e eeuwse koopaktes voor het eerst vermeld, maar dankzij de opgravingen zijn nu ook oudere resten aangetroffen uit de 15e eeuw.

Het omgrachte kasteel stond tussen het Kartuizerklooster aan de Taalstraat en Kouwenberg aan de Kleine Gent. Het strekte zich uit vanaf de openbare weg tegenover Zionsburg tot aan hooiveldjes bij de Dommel. Tussen 1771 en 1783 werd het kasteel waarschijnlijk verbouwd. Volgens van der Aa, in zijn Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden 1839-1851, is het huis in 1810 afgebroken.

Door de opgravingen zijn de fundamenten van Spreeuwenburg blootgelegd en in kaart gebracht. Daaruit kan de bouwgeschiedenis worden gereconstrueerd. Verder zijn in de voormalige slotgracht talrijke scherven, munten en bouwornamenten gevonden.

Op 13 maart zal de projectleider van het Spreeuwenburgonderzoek, drs. Jan van Renswoude, in DePetrus een lezing geven over het project en de vondsten die het heeft opgeleverd. Aanvang 19.30 uur. Kosten: 7,50.

Aanmelden graag vooraf! Dit kan op kantoor van ABZ, heuvel 2 met contante betaling óf u kunt zich hier online aanmelden