Lezing 9 januari 19.30u over Hendrik Verhees, landmeter en politicus

In het kader van de historische lezingen die maandelijks in DePetrus te Vught worden gehouden is op woensdag 9 januari de beurt aan Ruud van Nooijen, die vertelt over Hendrik Verhees (Boxtel 1744-Boxtel 1813).
Deze Boxtelse duizendpoot verdiende zijn sporen als landmeter, cartograaf en politicus. In de roerige jaren van de Bataafse Republiek was hij bestuurder (lokaal, provinciaal en landelijk). Verder was hij nog aannemer, architect, vrederechter, waterstaatkundige (1e directeur waterstaat in Noord-Brabant) en bestuurder van de Leen- en Tolkamer ’s-Hertogenbosch.
In Vught maakte hij opmetingen van de bestaande kerken en van diverse wegen. Met Verhees krijgt na Gogel, de eerste minister van Financiën, weer een bekende patriot aandacht in de lezingenreeks.

De lezing wordt gehouden in DePetrus, Heuvel 2 in Vught op woensdag 9 januari om 19.30 uur en kost 7,50 euro, inclusief een kop koffie of thee.

Aanmelden kan hier of op het kantoor van ABZ in DePetrus.

De volgende lezing staat gepland op 23 januari om 19.30u. De lezingen zijn een coproductie van Bibliotheek Vught, het Vughts Museum en ABZ.