ABZ zoekt nieuwe bestuursleden

ABZ zoekt nieuwe bestuursleden

Anders Bezig Zijn (ABZ) is al 44 jaar een laagdrempelig ontmoetingscentrum met een educatief, recreatief en creatief cursus- en activiteitenaanbod. Het aanbod is gericht op alle inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt, met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Ofwel: “Iedereen telt mee, iedereen doet mee.”

Het grootste deel van onze cursussen en activiteiten wordt uitgevoerd in DePetrus, maar ook op veel andere locaties zoals Reinier van Arkel, De Speeldoos, de Rode Rik en het HelvoirThuis. ABZ werkt graag en veel samen met andere organisaties.

Op 1 juli a.s. gaat ABZ helaas afscheid nemen van haar voorzitter Fred de Man. Fred: “Na ruim 7 jaar met veel plezier deel uitgemaakt te hebben van het ABZ bestuur ga ik met ingang van juli het bestuur van ABZ verlaten. Met een gerust hart draag ik dan de spreekwoordelijke voorzittershamer over aan Joske Jansen die al sinds 2017 bestuurslid is en dus al goed is ingevoerd in de zaken die bij ABZ spelen.”
Naast het vertrek van onze voorzitter, heeft ook de penningmeester, Johan Steinhage, zijn 2e termijn er bijna opzitten en dat betekent dat hij niet meer opnieuw benoemd kan worden.

Dit houdt in dat het bestuur plaats heeft voor een aantal nieuwe bestuursleden. Wie komt Joske Jansen, Thea Dalderop, Frank de Haas en Anne-Marie Koenraad in het bestuur versterken? De dagelijkse gang van zaken is binnen ABZ in vertrouwde handen van een kleine professionele staf onder leiding van Lidia Riezebos. Naast de zoektocht naar een nieuwe penningmeester, is er ruimte voor 2 algemeen bestuursleden. Binnen het bestuur wordt een verdeling van aandachtsgebieden gemaakt. Denk daarbij aan personeelszaken, fondsenwerving, cursussen/activiteiten, welzijn e.d. In overleg wordt gekeken op welke manier je het bestuur kan versterken.

Ken je iemand of ben je iemand die het leuk vindt om ABZ als vrijwilliger te vertegenwoordigen in het bestuur, mail dit dan naar info@abzvught.nl en het bestuur neemt contact met je op voor verdere informatie.